Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

test_skill1             นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)...
Update : 29/01/2559, 21:57
แผ่นพับประชาสัมพันธ์-รับนักศึกษาใหม่-2558 ไฟล์ pdf คลิกที่นี่ brochure_eleccomms57-ok4.pdf
Update : 22/09/2557, 13:29
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
Update : 17/01/2557, 09:41
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่-57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update : 14/01/2557, 23:34
onet  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา...
Update : 19/11/2556, 17:15
newyear57_elec ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน "อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ สานพลัง พี่-น้อง-ศิษย์เก่า 2557"ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปณ...
Update : 19/11/2556, 16:36

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 07 มิถุนายน 2556 1786
เลือกเสรี ปีการศึกษา 1/2556 05 มิถุนายน 2556 2161
รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 05 พฤษภาคม 2556 1105
การอบรมการใช้งานและการสร้าง E- learning ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Moodle 05 พฤษภาคม 2556 1459
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ประเภทบุคคลทั่วไป รอบที่ 2 04 พฤษภาคม 2556 4095
รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 1/2556 04 พฤษภาคม 2556 1242
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) 17 เมษายน 2556 941
รายชื่อบัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2556 10 เมษายน 2556 1166
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 14 มีนาคม 2556 1353
ประกาศรับสมัครอาจารย์อิเล็กทรอนิกส์ 11 มีนาคม 2556 1849

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.