Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

test_skill1             นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)...
Update : 29/01/2559, 21:57
แผ่นพับประชาสัมพันธ์-รับนักศึกษาใหม่-2558 ไฟล์ pdf คลิกที่นี่ brochure_eleccomms57-ok4.pdf
Update : 22/09/2557, 13:29
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
Update : 17/01/2557, 09:41
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่-57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update : 14/01/2557, 23:34
onet  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา...
Update : 19/11/2556, 17:15
newyear57_elec ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน "อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ สานพลัง พี่-น้อง-ศิษย์เก่า 2557"ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปณ...
Update : 19/11/2556, 16:36

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 04 พฤศจิกายน 2556 2075
ผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 2556 04 ตุลาคม 2556 1759
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ.. 24 กันยายน 2556 2698
กำหนดตารางเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปี 1 20 สิงหาคม 2556 1772
ประกาศ การจัดสอบปลายภาคของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2556 20 สิงหาคม 2556 1891
อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในแบบ IP (IP-PBX) 28 กรกฎาคม 2556 2920
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษารับฟังการบรรยาย เรื่องความรู้สู่ประชาคมอาเซียนและระบบโทรทัศน์ดิจิตอล 29 มิถุนายน 2556 1138
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 07 มิถุนายน 2556 1800
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานทำบุญสาขา 07 มิถุนายน 2556 1856
แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมสอบทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี 07 มิถุนายน 2556 1716

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.